Utökat maskinskydd ger dig fortsatt skydd för din John Deere skogsmaskiner efter det att standardgarantin har löpt ut. Du kan köpa utökat maskinskydd för din John Deere-skördare eller skotare antingen vid nymaskinköpet eller under standardgarantins löptid.

Det finns flera alternativ för utökat maskinskydd, som som täcker olika tidsperioder och olika system.

  • Omfattande täckning för hela maskinen kan vara upp till 6000 timmar.
  • Täckning för drivlina och hydraulik (transmission, motor och hydraulik) kan vara upp till 6000 timmar.
  • Täckning för drivlina (transmisison och motor) kan vara upp till 8 000 timmar.


Utökat maskinskydd kräver att maskinen repareras och servats enligt underhållsplanen av en John Deere servicelämnare.

Utökat maskinskydd inkluderar delar och komponenter samt reparationskostnader - förutom slitage - för skador på grund av materialfel eller konstruktionsbrister. Ansökningsprocessen för utökat maskinskydd är snabb och enkel.

Utökat maskinskydd ger dig bekymmersfria arbetsdagar.