TA INGA RISKER

TA INGA RISKER

Du kommer att märka skillnaden

 

Visste du att original John Deere hydraulfilter har en extra kraftig metallgavel i ett stycke och ett filter som är tätat mot gaveln? Det säkrar ett bättre skydd och högre prestanda för ditt hydraulsystem.

 


Filter

John Deere hydraulfilter

John Deere hydraulfilter har fem smältlimsförstärkningar som säkrar jämn fördelning för högre kapacitet. Andra filter kan ha så få som två smältlimsförstärkningar. Våra hydraulfilter är specialanpassade för John Deere hydraulsystem för att skydda mot slitage och ojämnt hydraulflöde. De fångar upp föroreningarna och hindrar slam och syra från att skada maskinerna.

Fördelar

 • Jämna veck ger högre kapacitet mot föroreningar och längre serviceintervaller
 • Extra smältlimsförstärkningar stärker filtermaterialet och säkrar jämn fördelning

Kärnan i effektiv prestanda

Olje-, bränsle- och luftfilter hindrar skadliga partiklar från att tränga in i motorn, och minskar samtidigt bränsleförbrukningen. Smutsiga filter kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 % per filter, så det är viktigt att filter byts så snart de inte längre fungerar effektivt. Eftersom filtren har utvecklats särskilt för att fungera ihop med våra motorer, rekommenderar vi starkt att man aldrig använder annat än original John Deere filter. Billigare alternativ visar sig alltid kosta mer än de smakar.

John Deere bränslefilter

John Deere bränslefilter

John Deere bränslefilter har jämna, ytbehandlade veck, och säker tätning mellan mediet och filterhus.

Vatten kan orsaka omfattande skador på bränslesystemet. Det är därför som John Deeres bränslefilter inte bara utformats för att fånga upp vatten, utan också för att stöta bort det. De ytbehandlade filtermaterialet motverkar rost, förhindrar korrosion och uppkomsten av mikrober som kan leda till ökad bränsleförbrukning.

Fördelar

 • Täta och jämnt fördelade veck ger hög kapacitet att fånga vatten och damm innan det tränger in i bränslesystemet
 • Det ytbehandlade filtermaterialet hindrar vatten från att tränga igenom filtret och in i bränslet
 • Säker tätning mellan filterhuset och filtret hindrar ofiltrerat bränsle från att nå motorn
John Deere oljefilter

John Deere oljefilter

John Deeres oljefilter har ett filtermaterial med mycket hög densitet, som förhindrar skadliga partiklar från att penetrera membranet. Andra filter är mycket genomträngligare, som filtret till höger på bilden.

Smutsig olja tvingar motorn att arbeta hårdare, vilket förbrukar mer bränsle och kräver kortare serviceintervaller. John Deere oljefilter är utformade för att kunna fånga upp partiklar som är en femtedel så tjocka som ett mänskligt hårstrå. Sämre filter har inte samma förmåga att hindra skadliga partiklar från att tränga in i motorn.

Fördelar

 • Jämna veck och hög densitet ger konstant filtrering och bättre prestanda
 • Ett spiralformat rörcentrum ger ökad styrka och förhindrar filterkollaps
 • Gummipackningar tätar bättre än de plastpackningar man hittar på sämre filter
John Deere luftfilter

John Deere luftfilter

John Deeres luftfilter utgör ytterligare ett högkvalitativt skydd mot att föroreningar tränger in i motorn. De minskar motorslitage genom att avlägsna damm, smuts och andra föroreningar från insugsluften. De fångar mycket effektivt upp oönskade partiklar.

Fördelar

 • Jämna veck och mer filtreringsmaterial ger högre effektivitet och längre serviceintervaller
 • Med ett korrekt luftflöde hämmas flödet minimalt och fler föroreningar fångas upp än med icke-John Deere luftfilter
 • En effektiv tätning hindrar föroreningarna från att ta sig förbi filtret