Tröskdelar och underhåll

Tröskdelar

Gör dig redo för stora prestationer

Kvalitetsäkrade delar och regelbundna inspektioner är din nyckel till framgångsrika skördar under många år framöver.

Knivfingrar

Byte av knivfingrar – när och varför

Skadade och böjda knivfingrar ska bytas, eller om avståndet överskrider 5,4 mm. Det sparar energi, minskar stilleståndstiden och skär ner på kostnaderna för skärbordsunderhåll och reservdelar – drivremmen och knivsektionerna behöver inte bytas lika ofta.

Skärdelar

Byte av knivblad – när och varför

Kontrollera regelbundet knivbladen med avseende på slitage eller skador och byt ut vid behov, för att säkerställa att grödan skärs av i stället för rivs av. Det bidrar till högre körhastighet, lägre bränsleförbrukning, samt ökar remmens livslängd.

Inmatningsskruvar

Byte av inmatningsfingrar – när och varför

Skadade, böjda eller utslitna inmatningsfingrar måste bytas ut för att uppnå bättre inmatning och högre arbetshastighet.

Remmar

Byte av remmar – när och varför

När du upptäcker sprickor på en rem eller vid missljud är det dags för ett byte. Resultatet är bättre kraftöverföring, minimal slirning och mindre vibrationer. Förvara alltid remmarna torrt, mellan +15 °C and +25 °C.

Slagor

Byta ut slagor – när och varför

Slagan måste bytas när dess profill är under 6 mm i maxläge. Bara en fullgod tandning ger ett optimalt tröskresultat, särskilt vid tung materialbelastning.

Kedjor

Byte av kedjor – när och varför

Att byta kedjorna i tid är avgörande. Vanliga tecken på utmattning är trasiga invändiga kedjelänkar, stift som påverkats av skjuvning orsakat av de trasiga kedjelänkarna eller utmattningssprickor. Kedjorna ska även bytas ut om sträckningen överstiger 3 %, vilket visas av avnötning hos stift och bussning. Använd en tolk för att mäta kedjeslitaget.

Hackknivar

Byte av hackknivar – när och varför

Brustna, skadade eller slitna hackknivar leder till sämre avskärning och högre bränsle- och energiförbrukning. Byt ut hackknivarna i god tid. Nya hackknivar förbättrar hackningen, minimerar risken för stillestånd och minskar de totala driftkostnaderna.