Finklippningsverktyg

Golfverktygssats

A. Hel sats

En serie verktyg för specialister finns att tillgå hos John  Deere för att underlätta hanteringen av fin turf. Dessa verktyg kan beställas som en hel sats, förpackade i en praktisk förvaringsbox.

Golfverktygssats, 8 verktyg

Följande verktyg ingår i golfverktygssatsen, men alla kan också beställas var för sig med artikelnumren nedan:

 • Mätverktyg, 2 st: Prismamätaren mäter den exakta gräshöjden på greener. Separat verktyg för att mäta HOC på fairways, ruffar och semiruffar.
 • Groomer-mätare (metrisk): Robust och exakt instrument för noggrann inställning av önskad höjd på groomer- eller vertikalskärarenheter.
 • Accu-mätare (metrisk): Robust och noggrant mätinstrument för att göra mycket exakta klipphöjdsinställningar på greenklippare.
 • Rulltolk: Verktyg för kontroll av parallellinställningen av bakre rullen på greenklippare eller andra klippare.
 • Stimpmätare: Mäter green-hastigheten med hjälp av en standardiserad mätmetod där en boll rullas (USGA-specifikation).
 • Sample Pro: Jordprovsmätaren Sample Pro skär ut ett markprov 6” djupt, 2 ½“ tjockt för inspektion av markens beskaffenhet.
 • Box (tom): Enbart boxen utan verktyg.
Accu-mätare Analog

B. Accu-mätare

Accu-mätare Analog

Accu-mätare är ett precisionsmätinstrument för att göra mycket exakta klipphöjdsinställningar på greenklippare eller andra precisionsklippare. Genom att integrera en analog eller digital indikatorklocka med den unika inställningsskenan, kan ytterst noggranna mätningar göras av underknivens skäregg (upp till 0,01 mm), vilket i praktiken eliminerar operatörsfel både vid inställningen av inställningsskenan och klipparen.

Accu-mätaren kan nollställas genom att vrida på indikatorklockan – kompletta anvisningar medföljer.

Accu-mätare Digital

Accu-mätare Digital

Accu-mätare digital kan kopplas om mellan anglosaxiska och metriska måttenheter med hjälp av en knapp på instrumentets framsida. Det finns också en knapp för nollställning av instrumentet och en för på/av. Som visas på bilden till vänster, hålls verktyget fast av en magnet på underkniven, vilket gör det ännu bekvämare att göra justeringar. Trots detta bör man inte lita enbart på magneten – det är mycket bättre att ha enheten liggande upp och ned på en bänk! Batteriet i instrumentet har en livslängd på cirka 12 månader, beroende på hur ofta instrumentet används. Ett reservbatteri (typ CR2032) medföljer.

Accu-mätaren är förpackad i en stabil, låsbar transportlåda.

Så här fungerar den

Accu-mätare Så här fungerar den

Efter att skenan har ställts in tvärs över rullarna på din klippare, tryck helt enkelt in indikatorklockans mätspets och låt mätkulan vila mot underkniven. Den exakta klipphöjden kan sedan mätas på displayen.

Egenskaper hos Accu-mätaren

 • Justeringar kan göras med instrumentet kvar på klipparen. Avläs helt enkelt instrumentet samtidigt som du vrider inställningsvredet.
 • Mätningar görs vid underknivens framkant oberoende av underknivens slitage.
 • Eliminerar den inexakta "avkänningsmetoden" med den gamla typen av justerplattor.
 • Fel på främre och bakre rullen kan mätas upp precis som fel på underkniven.
 • Passar till greenklippare av alla märken, både åk- & gågräsklippare.
 • Fungerar på både räfflade och homogena rullar.
 • Avläsningsnoggrannhet ner till 0,01 mm.
Groomer-tolk

C. Groomer-tolk

Groomer-tolken är ett precisionsmätinstrument för noggrann inställning av önskat grooming-djup.

Dessutom skyddar Groomer-tolken drivlinan på din groomer mot överbelastning som kan uppstå om groomern ställs in för djupt. Groomer-skivor är inte tillverkade med samma noggranna toleranser som klippcylindern och märkbart höga punkter kan finnas på raden med skivor. En sådan hög punkt motsvarar det största grooming-djupet. Om detta inte beaktas när groomern ställs in, kommer drivlinan att överbelastas under arbetet, vilket kommer att minska drivlinans livslängd märkbart. Groomer-tolken är förpackad i en stabil, låsbar transportlåda.

Så här fungerar den

 • Grooming-djupet ställs in genom att groomer-tolkens skena läggs över de främre och bakre rullarna varefter grooming-skivorna vrids lodrätt mot skenan.
 • Mätspetsen trycks sedan upp tills indikeringsblocket berör skivorna. Måttet kan sedan avläsas noggrant på mäturet.
 • För att leta efter höga punkter vrids nu groomern för hand samtidigt som groomer-tolken skjuts längs groomerns hela längd.
 • För att undvika att drivlinan överbelastas ska önskat grooming-djup ställas in efter den höga punkten.
Specialbladmått

D. Specialbladmått

Bladmått används för exakt inställning av spelet mellan klippcylinder och underkniven på cylinderklippare. Denna inställning är av största vikt för att säkerställa en god klippkvalitet. Om de två delarna ställs in med för litet spel kommer de att beröra varandra, vilket leder till snabbt slitage på underkniv och klippcylinder samtidigt som det överbelastar drivsystemet. Dessa specialbladmått kan hjälpa till att förhindra att föraren skadas. Bladmåtten är 30 cm långa, så att händer och fingrar kan hållas borta från klippytorna. Längden är också en bra hjälp för att komma åt ställen som är svåra att nå. Bladmåtten finns med två olika tjocklekar – 0,001” och 0,002” – så att föraren kan ställa in John Deere-klippcylindrarna enligt instruktionsbokens rekommendationer.

 • 0,001” (en tusendels tum) bladmått. Används för att ställa in spelet mellan cylinder och underkniv på greenklippare och 22M-typens enheter.
 • 0,002” (två tusendels tum) bladmått. Används för att ställa in spelet mellan cylinder och underkniv på John Deere ESP-cylindrar.

E. Mätning av gräshöjd

Denna sats innehåller två verktyg som ska hjälpa den professionelle greenkeepern att mäta exakt gräshöjd. Detaljerad information om verktygen och hur de används ges nedan.

Turf Check I

F. TurfChek

TurfChek Ι

TurfChek Ι omfattar ett prisma för avläsning av gräshöjden på en plan yta som en green. Den verkliga klipphöjden på olika klippare (och olika enheter på en trippelklippare) kan mätas. Appliceringar av gödningsmedel, temperaturändringar och nederbörd kan iakttas och gräsets tillväxthastighet mätas. Den används huvudsakligen för att utvärdera greenklipparens klipprestanda för att fastställa skillnaden mellan bänkinställd höjd och verklig klipphöjd. Tack vare förstoringen kan prismat även användas för att kontrollera klippningens kvalitet, till exempel om klipparen sliter av gräset i stället för att klippa av det.

Så här fungerar den

 • Verktyget ställs ner på den klippta gräsytan. Gräsets längd kan sedan avläsas på den metriska skalan.
 • Placera TurfChek I på skarven mellan två körningar eller två enheter för att du ska kunna avgöra om klipphöjden är konstant.
 • Vrid nu TurfChek I 90° och undersök om en “tvättbräda” har uppstått på grund av att klippningen skett med en låg frekvens.
 • TurfChek I är effektivast på greener, men den kan också användas på kortklippta förgreener och fairways.
TurfChek II

TurfChek II

TurfChek ΙΙ ger dig en snabb och enkel metod att mäta klipphöjden och för att avläsa om klippningen är konstant på längre gräsytor.

Så här fungerar den

Verktyget har två förlängda stift och fyra sågtandade avsnitt på den aktiva sidan. Tvinga ner de två förlängda stiften i marken tills de fyra sågtandade avsnitten berör markytan. Den trubbiga änden på sågtandskonstruktionen utgör grundlinjen på mätskalan. De berör den lägsta nivån på gräsfilten. Skalan är graderad i både metriskt och tum. Detta är en enkelt verktyg som kan hjälpa dig att hålla klipphöjden för daglig användning.