FETT

Överlägsen smörjning som varar

I vissa situationer är det inte möjligt att använda olja. Det är då som de överlägsna smörjningsegenskaperna på våra fetter hjälper till att bekämpa friktion och metallslitage. De droppar eller skvätter inte och är utformade för tuffa förhållanden.

GREASE-GARD PREMIUM PLUS

Visa allaDölj alla

Tillämpningar

Skyddar lager, drivaxlar och andra rörliga komponenter som kräver fettsmörjning. Kompatibelt med de flesta andra fettyper. Idealiskt för långvarigt skydd av kullager och tätade applikationer. Täcker hela temperaturområdet. Grease-Gard Premium Plus är fetten som rekommenderas för centralsmörjning. Avvikande arbetstemperaturer kan tillämpas.

Fördelar och egenskaper

 • Utmärkt motstånd mot vibrationer
 • Skyddar mot fukt och korrosion
 • Förlängda smörjintervaller
 • Finns tillgängliga som standard och Lube-Shuttle®* patroner

 

* Endast tillgänglig i vissa länder.

Specifikationer

 • ASTM D217: NLGI grad 2
 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2
 • John Deere verifiering: RES 156226

GREASE-GARD PREMIUM

Visa allaDölj alla

Tillämpningar

Skyddar lager, drivaxlar och andra rörliga komponenter som kräver fettsmörjning, speciellt hjullager och kardanknutar. Idealiskt för daglig smörjning av t.ex. axellager. Lämpligt för milda temperaturer, begränsad användning i extrem kyla. Grease-Gard Premium är lämpligt för centralsmörjning med begränsning i hög eller låg omgivande temperatur.

Fördelar och egenskaper

 • Utmärkt skydd mot höga tryck
 • Utmärkt skydd mot korrosion
 • Finns tillgängliga som standard och Lube-Shuttle®* patroner

 

* Endast tillgänglig i vissa länder.

Specifikationer

 • ASTM D217: NLGI grad 2
 • ISO 6743-9: L-X-CCHB 2
 • John Deere verifiering: RES 156226

SD Polyurea-fett

Visa allaDölj alla

Tillämpningar

Universell i synnerhet där kraftigt fett krävs och rullkontakttillämpningar. Kan även användas i centrala smörjningssystem efterstom det kan stå emot kombinationen av högt tryck och extrema temperaturer.

Fördelar och egenskaper

 • Extremt tryck- och oxidationsmotstånd
 • Utmärkt skydd mot fukt och korrosion
 • Förlängda smörjintervaller

Specifikationer

 • ASTM D217: NLGI grad 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • John Deere verifiering: RES 156226

Corn Head Grease (majsfett)

Visa allaDölj alla

Tillämpningar

John Deere huvudmajsaggregat och andra krypväxellådor med mindre än 1 000 rpm

Fördelar och egenskaper

 • Thixotropisk, tunn när den sätts i rörelse, (återgår till ursprunglig viskositet i vila)
 • Extremt tryck- och fuktmotstånd
 • Utmärkt skydd mot korrosion

Specifikationer

 • ASTM D217: NLGI grad 0
 • ISO 6743-9: L-X-DEHB 0
 • John Deere verifiering: RES 156226

Heavy-Duty Moly-fett

Visa allaDölj alla

Tillämpningar

Där stötbelastning och långsamma glidytor förekommer Kedje-, kabel- och transportörsmörjning där gropbilddnings-, inskärnings och slitagefel är vanliga.

Fördelar och egenskaper

 • Utmärkt skydd mot höga tryck
 • Förlängda smörjintervaller

Specifikationer

 • ASTM D217: NLGI grad 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • John Deere verifiering: RES 156226

Extra kraftigt syntetiskt fett

Visa allaDölj alla

Tillämpningar

Livsmedelsberedningsområden och områden som kräver fett av livsmedelskvalitet som möjliggör tillfällig kontakt med maten. Dielektriskt fett perfekt för tätning, skydd och isolering av elektriska komponenter och kontaktdon. Utmärkt för användning i variabla fläkthastighetsdrev.

Fördelar och egenskaper

 • Skydd mot slitage, korrosion och oxidation i torra, dammiga, fuktiga eller våta förhållanden
 • Avvisar smuts, damm och sot
 • Kommer inte att droppa, rinna eller avdunsta
 • Hög belastningsförmåga

Specifikationer

 • ASTM D217: NLGI grad 2
 • ISO 6743-9: L-X-DGHB 2
 • NSF: H1
Smörjmedel

Smörjmedel

Gå tillbaka