• PLACEHOLDER ALT TEXT

1515Professionell grönyteskötsel

  • Klippaggregat framtill och på sidan som standard
  • Maximal komfort och produktivitet
  • Låg bullernivå
  • Hydrauliskt drivna klippaggregat
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Komfortrotorgräsklipparen 1515 Series II* har bra dragförmåga vid alla förhållanden. Den ger utmärkta klipprestanda och produktivitet utan att avkall behöver göras på förarens säkerhet och komfort.

Den här gräsklipparen för yrkesbruk är standardutrustad med klippaggregat framtill och på sidan och täcker en klippbredd på upp till 285 cm (112”). Båda klippaggregaten kan användas oberoende av varandra för maximal flexibilitet.