• PLACEHOLDER ALT TEXT

1505Professionell grönyteskötsel

  • Maximal komfort och produktivitet
  • Låg bullernivå
  • Hydrauliskt drivna klippaggregat
  • Effektiva klipprestanda
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Komfortrotorgräsklipparen 1505 Series II ger bra drivning vid alla förhållanden, optimal komfort och utmärkt produktivitet utan att avkall behöver göras på förarens säkerhet.

Den här gräsklipparen för yrkesbruk kan utrustas med olika främre klippaggregat med sidoutkast eller bakutkast som ger utmärkta klipprestanda.