Aercore 1000Självgående och Traktormonterade hålpipluftare

  • 95 cm håltagningsbredd
  • Upp till 100 mm håltagningsdjup
  • Flexi-Link stödarm
  • Glasfiberförstärkta remmar för en tystare gång

Har du hektar efter hektar framför dig? Lägg en av dessa bakom dig.

Det spelar ingen roll om du ska lufta fairways eller sportplatser, inget slår John Deere Aercore hålpipluftare 1000, 1500 och 2000 vad hålkvalitet och produktivitet beträffar. Dessa traktormonterade enheter lägger präktiga pluggsträngar. Aercore hålpipluftare 1000 kan lufta från 1858 till 4645 m_/h med en pluggsträng på 95 cm. Aercore hålpipluftare 1500 kan lufta från 2787 till 6967 m_/h med en pluggsträng på 1,46 m. Och Aercore hålpipluftare 2000 luftar från 3716 till 9290 m_/h med en pluggsträng på 1,95 m.

Produktens egenskaper har baserats på tillgänglig information vid tiden för publiceringen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa produktegenskaper utan föregående meddelande. Kontakta närmaste John Deere återförsäljare för närmare information.