John Deere Information

John Deere Information

Vi stödjer dem som håller igång samhället.

COVID-19-pandemin ger oss alla oväntade utmaningar. Vi strävar efter att skydda våra medarbetare, kunder, återförsäljare, leverantörer och samhällen i vilka vi bor och arbetar. Vi strävar också efter att fortsätta produktion och tjänster för våra kunder så långt det är möjligt och tackar dem som arbetar för att producera mat, upprätthåller samhällsviktiga funktioner och hålla oss säkra.

Ta hand om dig och håll dig frisk.