ATT SKYDDA OCH BEVARA

På sommaren vakar viltmästare över och spårar djurbestånden. När snön kommer ser de till att utfodra djuren som inte längre flyttar till varmare områden på grund av närheten till civilisationen. Den förbättrade sikten med en fällbar vindruta är till stor hjälp, särskilt om man använder fältkikare eller kamera.
IBLAND VILL MAN UPPLEVA DEN FANTASTISKA NATUREN OFILTRERAD OCH LÅTA SOLENS STRÅLAR VÄRMA – DÅ ÄR DET BARA ATT FÄLLA NER VINDRUTAN.

SKOGSSKÖTSEL

Oavsett om det handlar om att rensa skogen på nedfallna träd och grenar, eller att plantera nya träd för nästa generation, är en Gator™ utrustad med vinsch ett oumbärligt verktyg när man ska se till att skogen mår som bäst.
EN KRAFTIG VINSCH PÅ DIN GATOR KAN BLI RÄDDAREN I NÖDEN, ELLER ÅTMINSTONE UNDERLÄTTA I VARDAGEN NÄR DU BEHÖVER AVLÄGSNA HINDER, STORA SOM SMÅ.
THE JOHN DEERE GATOR SERIES

JOHN DEERE GATOR™ TRANSPORTFORDON

UTFORSKA UTBUDET