L1524Balpressar

  • Tillgänglig utan eller med 23 knivar
  • 6 dubbla knytare
  • Rengöring, dubbla turbinfläktar
  • Tillgänglig med enkel axel eller styrande tandemaxel

Innanför nya L1500 storbalspressens eleganta exteriör finns allt du behöver för att producera täta fyrkantsbalar av hög kvalitet.

Maskinens hjärta är kombinationen stor balkammare och en högkapacitetskolv som samverkar för att alltid kunna göra täta balar, oavsett gröda. Balkammaren, dubbla knytare och fläktsystemet arbetar tillsammans för att säkra perfekt formade balar.