SektionskontrollAMS

  • Automatisk till- och frånslagning av sektioner för att undvika överlappningar
  • Eliminerar översådd på vändtegen
  • Eliminerar sprutning utanför fältgränser
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Inga fler överlappningar: John Deere sektionskontroll

Med John Deere sektionskontroll slås redskapens olika rampsektioner automatiskt till och från när du lämnar eller kör in i ett fördefinierat område. Systemet är kompatibelt med alla John Deere redskap med sektionskontroll, liksom ISOBUS-förberedda redskap från andra tillverkare.

Genom att minska överlappningar och mistor på fältet, låter John Deere sektionskontroll dig tillföra exakta mängder gödning, utsäde och växtskyddsmedel, där så behövs. Du sparar in på kostnaderna för insatsmedel och ökar effektiviteten, samtidigt som du minimerar skador på grödan och värnar om miljön. Genom att undvika översådd och överbesprutning, hjälper John Deere sektionskontroll till att skapa bästa möjliga odlingsförhållanden för dina grödor.