John Deere realtidsmätning av beståndsdelarAMS

  • Den första kompletta lösningen för lantbrukare, energiproducenter och näringsrådgivare.
  • Avkänning av foderkvalitet i realtid
  • Enkel planering av vinterutfodring
  • Faktabaserade beslut beträffande val av gröda för kommande säsong
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

En sensor, många användningsområden

HarvestLab kan användas med John Deere självgående exakthack för analys och dokumentation av grödans olika beståndsdelar, och för att fastställa dess kvalitet under gång. Det kan också användas separat, som ett mobilt laboratorium bredvid silon eller kontoret, för analys och för att fastställa foderransoner.

Det tillåter bättre utvärdering av fodret för en mer balanserad och optimerad näringstillförsel: det är alltid bättre att ha fakta än att gissa. Djurens hälsa förbättras, och du producerar mer kött, mejeriprodukter och biogas.