HarvestLab 3000Precisionslantbruk

  • NIR-sensor (nära infraröd) för analys av olika beståndsdelar i grödor, ensilage eller flytgödsel (en sensor, tre tillämpningar)
  • Automatisk justering av snittlängden, baserat på grödans torrsubstans
  • Analys av beståndsdelar både vid påfyllning och under tillämpning (flytgödsel)
  • Använd som fristående laboratorieenhet för korrekta foderransoner och välmående djur
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab 3000 – självgående exakthack

Grödans vattenhalt kan variera med över 20 procent på ett och samma fält, och det krävs olika snittlängder för en idealisk ensilagekomprimering utan luftfickor. Monterad på en John Deere självgående exakthack justerar HarvestLab 3000 automatiskt snittlängden baserat på torrsubstanshalten.
Förutom torrsubstans kan du även få exakta realtidsmätningar av råprotein, stärkelse, råfiber, NDF- och ADF-fiber, socker och råaska.

PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab 3000 – gödseltunna

John Deere gödselhantering erbjuder den branschunika fördelen av att kunna applicera N, P, K baserat på näringsbehovet och minska mängden kg/ha, samt även utnyttja specifika tillämpningskartor.
John Deere gödselhantering kan analysera beståndsdelarna, inte bara under påfyllning, utan också under tillämpning, sekunden innan näringsämnena hamnar i jorden. En ovärderlig fördel gentemot andra system, eftersom näringsämnenas naturliga variationer och sättning under transport tas i beaktning, och kompenseras med automatisk justering av faktisk körhastighet och flödesmängd. Data från John Deere gödselhantering kan sedan överföras trådlöst till John Deere Informationscentral för ytterligare analys och bearbetning.

PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab 3000 – mobilt laboratorium

HarvestLab 3000 kan också användas som en fristående laboratorieenhet och användas året runt. Anslutning till ett fordons kraftuttag gör dig fullständigt mobil och ger dig direkt information oavsett var du befinner dig. Realtidsmätningar ger dig korrekt komprimering, korrekt foderranson och välmående djur. Du sparar kostnader för onödiga tillskott, samtidigt som du ökar din animalie- eller energiproduktion och uppnår en lönsammare verksamhet.