1 results

Precisionslantbruk

Sektionskontroll

AMS
 • Automatisk till- och frånslagning av sektioner för att undvika överlappningar
 • Eliminerar översådd på vändtegen
 • Eliminerar sprutning utanför fältgränser

GreenStar mängdreglering

AMS
 • Minskade kostnader för insatsmedel
 • Uppgradering av äldre redskap för användning av sektionskontroll

HarvestLab 3000

Precisionslantbruk
 • NIR-sensor (nära infraröd) för analys av olika beståndsdelar i grödor, ensilage eller flytgödsel (en sensor, tre tillämpningar)
 • Automatisk justering av snittlängden, baserat på grödans torrsubstans
 • Analys av beståndsdelar både vid påfyllning och under tillämpning (flytgödsel)
 • Använd som fristående laboratorieenhet för korrekta foderransoner och välmående djur

iGrade

AMS
 • Tillförlitlighet i dåligt väder och vid dålig sikt (damm, dimma)
 • Maximerar vertikal precision med GLONASS
 • Automatisk "scraper"-höjdkontroll
 • Lättanvänd sluttningskalkylator

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.