1 results

Lösningar för precisionslantbruk

Lösningar för precisionslantbruk

Sektionskontroll

Teknik för precisionslantbruk
 • Minskade kostnader för insatsmedel
 • Färre skador på grödan och mindre miljöpåverkan
 • Automatisk till- och frånslagning av sektioner för att undvika överlappningar på fältet och på vändtegen
 • Säkerställer enhetligt plantavstånd och jämn tillväxt, särskilt på vändtegen

GreenStar mängdreglering

Teknik för precisionslantbruk
 • Färre skador på grödan
 • Ingen översådd
 • Minskade kostnader för insatsmedel
 • Uppgradering av tidigare redskap för användning av sektionskontroll

HarvestLab 3000

Teknik för precisionslantbruk
 • NIR-spektroskopi (nära infraröd reflektans) för analys av olika beståndsdelar i skördade grödor, ensilage och flytgödsel (en sensor, tre tillämpningar)
 • Automatisk snittlängdsjustering, baserat på grödans torrsubstanshalt (skörd)
 • Analys av beståndsdelar både vid påfyllning och under spridning (flytgödsel)
 • Kan användas som fristående laboratorieenhet för korrekta foderransoner och välmående djur

iGrade

Teknik för precisionslantbruk
 • Tillförlitlighet i ogynnsamt väder och vid dålig sikt (damm, dimma)
 • Kompatibel med TerraCutta-program från Precision Terrain Solutions, med användarvänlig sluttningskalkylator
 • Bredare signalomfång än med laser
 • Tillåter flera maskiner att samtidigt arbeta på olika plan
 • +/ 4,2 cm vertikal drag-i-drag noggrannhet

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.