1 results

Precisionslantbruk

Sektionskontroll

AMS Driftssystem
 • Minskade kostnader för insatsmedel
 • Färre skador på grödan och mindre miljöpåverkan
 • Automatisk till- och frånslagning av sektioner för att undvika överlappningar på fältet och på vändtegen
 • Säkerställer enhetligt plantavstånd och jämn tillväxt, särskilt på vändtegen

Sektionskontroll för ICKE-ISOBUS redskap

AMS Driftssystem
 • Renare hytt
 • Minskade kostnader för insatsmedel
 • Uppgradering av tidigare redskap för användning av sektionskontroll

HarvestLab 3000

AMS Driftssystem
 • NIR-sensor (nära infraröd) för analys av olika beståndsdelar i grödor, ensilage eller flytgödsel (en sensor, tre tillämpningar)
 • Automatisk justering av snittlängden, baserat på grödans torrsubstans
 • Analys av beståndsdelar både vid påfyllning och under tillämpning (flytgödsel)
 • Använd som fristående laboratorieenhet för korrekta foderransoner och välmående djur

Fält Connect

AMS driftsystem
 • Öka avkastningen med upp till 0,35 t/ha
 • Frodigare växtlighet
 • Minskad totalkostnad för bevattning
 • Enhetlig kvalitet på grödan

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.