StarFire 6000 positionsmottagareAMS

  • SF1, GLONASS och terrängkompenseringsmodul (TCM) (std)
  • Trippel StarFire-noggrannhet
  • 9 månaders repeterbarhet under säsong
  • RTK Extend – 14 dagar
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

StarFire 6000 positionsmottagare

StarFire 6000 är vår nya generation positionsmottagare som, liksom tidigare, använder ledande teknologier, och som ännu en gång sätter en ny standard för optimal noggrannhet och signalstabilitet.

StarFire 6000 fungerar trådlöst med alla noggrannhetsnivåer och med John Deere guidningssystem. StarFire 6000 är utrustad med den ledande, väl beprövade och erkända terrängkompenseringsmodulen (TCM) som automatisk anpassar fordonets rullnings-, stignings- och svängningsvinkel, samtidigt som den bibheåller GLONASS-kompatibilitet som standard. SF1-noggrannheten har förbättrats ytterligare och är vida överlägsen EGNOS-signalen, och fortsatt kostnadsfri.

Med ”Trippel StarFire-noggrannhet”, den nya SF3-korrektionssignalen med ”repeterbarhet under säsongen” och upp till fyra gånger snabbare signalåtkomst, samt förbättrade RTK-lösningar som t.ex. 14 dagars ”RTK Extend signalförlängning” är StarFire 6000 positionsmottagaren väl rustad att möta framtiden.

Sist men inte minst, som tillval finns ett låsbart fäste för StarFire 6000, för ökad säkerhet.

Maximal körtid med Trippel StarFire-noggrannhet

StarFire 6000 positionsmottagaren kan spåra och fånga upp korrektionssignaler från upp till tre StarFire-satelliter samtidigt. Om den primära signalen förloras, slår mottagaren automatiskt över till en av de två andra SF3-signalerna. Det garanterar maximal körtid och noggrannhet även under besvärliga förhållanden som arbete på vändtegen intill ett skogsområde. Trippel StarFire-noggrannhet är en ny basfunktion för SF1- och SF3- noggrannhetsnivåer.

Ny SF3-signal med repeterbarhet under säsongen

Jämfört med den tidigare SF2-korrektionssignalen levererar den nya SF3-signalen inte bara förbättrad 3 cm drag-i-drag-noggrannhet, utan än viktigare är att SF3 är repeterbar under en 9 månaders säsong. Avdrift från referenslinjer vid arbete på långa fält, eller återkomst till fältet med ett annat redskap vid ett senare tillfälle, är därmed historia.

RTK tillgänglig utan avbrott

John Deere RTK-lösningar för StarFire 6000 positionsmottagaren levereras nu med upp till 14 dagars RTK Extend signalförlängning. Om den fria sikten mot RTK-radions basstation bryts, eller ett mobilt RTK-system kopplas bort från mobilnätverket, kan StarFire 6000 upprätthålla RTK-noggrannhet och repeterbarhet i upp till 14 dagar för en kontinuerlig, maximal aktiv körtid.

Mer info…

…om den förbättrade signaltäckningen med “Trippel StarFire-noggrannhet" 3 satelliter

…om den snabbare SF3 indragning Indragningstid

…om 9 månaders “repeterbarhet under säsong” för SF3 repeterbarhet under säsong