John Deere MaskinsynkroniseringAMS

  • Maximerad produktivitet med flygande tömning
  • Prioriterad avtömning
  • Stressfriare körning
  • Ökad effektivitet och produktivitet med multifunktionsmaskiner
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Delade täckningskartor och referenslinjer

John Deere maskinsynkronisering möjliggör delade täckningskartor och referenslinjer mellan maskiner på samma fält. Detta sker antingen via John Deere kommunikationsradion eller via JDLink MTG (Modular Telematics Gateway). Det innebär att alla som arbetar på fältet lätt kan identifiera redan bearbetade ytor, medan man med sektionskontroll automatiskt undviker dubbel bearbetning vid sprutning, gödning eller sådd. Delade referenslinjer säkerställer att alla fordon kör i exakt samma spår.

Synkroniserade fordon

Med John Deere maskinsynkronisering kan tröskans hastighet och körriktning synkroniseras med traktorns/vagnens vid flygande tömning. Detta säkerställer jämn fyllning av vagnarna, utan förluster och utan risk för att fordon kör in i varandra, särskilt i dammiga förhållanden.

På traktormonitorn kan föraren se exakt position och tanknivåer på samtliga fordon på fältet (tröskor, traktorer och vagnar).