Maskinsynkronisering AMS Driftssystem

  • Maximerad produktivitet med flygande tömning
  • Prioriterad tömning och stressfriare körning
  • Ökad effektivitet och produktivitet vid arbeten där flera maskiner utför ett antal olika uppgifter samtidigt
  • Underlättar koordinering av två eller flera maskiner på ett fält
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Koordinerat arbete

John Deere maskinsynkronisering möjliggör delade täckningskartor och referenslinjer mellan maskiner på samma fält. Detta sker antingen via John Deere kommunikationsradion eller via JDLink MTG (fjärrstyrd nätsluss). Det innebär att alla som arbetar på fältet lätt kan identifiera redan bearbetade ytor, medan man med funktionen sektionskontroll automatiskt undviker dubbel bearbetning med växtskyddsmedel, gödning eller utsäde. Delade referenslinjer säkerställer att alla fordon kör i exakt samma spår.

Prioriterad avtömning

Prioriterad avtömning

På traktormonitorn kan föraren se exakt position och tanknivåer på samtliga fordon på fältet (tröskor och traktorer/vagnar).

Synkroniserade fordon

Synkroniserade fordon

John Deeres maskinsynkronisering möjliggör GPS-baserad synkronisering av tröskans och traktorns/vagnens hastighet och körriktning på fältet. Detta säkerställer att vagnar fylls jämt, utan förluster och utan risk för att fordon slår emot varandra, särskilt i dammiga förhållanden. En annan fördel är tillgången till viktig logistikdata, t.ex. nivån i spannmålstanken och skördetröskans position. Förarna kan också fatta välgrundade beslut om närmaste väg till nästa destination.