iSteer och iSteer PlowAMS

  • Automatisk redskapsjustering ökar noggrannheten och gör arbetet mindre tröttsamt för föraren
  • Perfekta såbäddar möjliggör optimala förhållanden för etablering av specialgrödor
  • Högre avkastning och bättre kvalitet
  • Minskad jordpackning

Systemet kompenserar aktivt för redskapets avdrift.

Med iSteer erbjuder John Deere i samverkan med SBG Innovative, den höga precision som efterfrågas av blomster- och grönsaksodlare, liksom odlare av specialgrödor och ekologiska produkter. Systemet är lösningen för alla slags hydraulburna och dragbomsstyrda redskap, liksom styrning av plogar med variabel spårviddsjustering.

Kundfördelar med iSteer redskapsstyrning

  • Automatisk redskapsjustering ökar noggrannheten och gör arbetet mindre tröttsamt för föraren
  • Perfekta såbäddar ger optimala odlingsförhållanden för etablering av specialgrödor
  • Högre avkastning och bättre kvalitet
  • Minskad jordpackning