Autotrac vändtegsautomatikAMS Driftssystem

  • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
  • Lägre kostnader för gödning, växtskyddsmedel och bränsle
  • Minimerad jordpackning på vändtegen
  • Ökad förarkomfort, stressfriare körning
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Imponerande, perfekta vändtegar

AutoTrac vändtegsautomatik är en intelligent och innovativ lösning som kombinerar AutoTrac automatisk styrning med systemen för vändtegsmanövrering på 6R - 9R-serien traktorer.

Vilken form fältet än har kontrollerar AutoTrac vändtegsautomatik enkelt och exakt alla traktor- och redskapsfunktioner vid vändning på vändtegen. Det inkluderar anpassning av körhastigheten, in- och urkoppling av kraftuttag, och automatisk höjning och sänkning av redskap vid exakt rätt tid och plats. Perfekta vändningar på vändtegen, oavsett vem som kör och oberoende av rådande förhållande.