AutoTrac RowSense radstyrningAMS

  • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
  • Förbättrad skördeeffektivitet
  • Förbättrad produktkvalitet
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Du får mer aktiv tid på fältet – och mer majs – med AutoTrac RowSense radstyrning. Denna ledande teknik har utvecklats speciellt för AutoTrac-förberedda tröskor och exakthackar, och kombinerar data från maskinens radsensor med GPS-data från StarFire positionsmottagaren. Det leder till ökad produktivitet.

I liggsäd, vid kurvlinjekörning, eller skörd av fält med olika spåravstånd, där sådd skett utan hjälp av AutoTrac, hjälper AutoTrac RowSense dig att centrera radstyrningen. Du kan fokusera på maskinen, med bibehållen körhastighet och betydligt mindre stress.

På vändtegen har AutoTrac RowSense samma funktion som AutoTrac. Med systemet aktiverat styrs tröskan exakt in i nästa drag och utnyttjar samtidigt skärbordets fulla arbetsbredd. Detta är särskilt viktigt vid användning av ett radberoende majsbord.