Automatisk Redskapsstyrning Och iSTEERAMS

  • Traktor och redskap följer samma spår
  • Perfekta avstånd mellan spår och plantor
  • Inga skador på grödan
  • Inga skador på bevattningsledningar eller dropptejp
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Automatisk redskapsstyrning

När högsta noggrannhet är ett absolut måste, säkerställer John Deere automatisk redskapsstyrning att traktor och redskap följer i exakt samma spår, för att minimera skador på grödan i följande drag. Man undviker också oavsiktliga skador på bevattningsledningar och -kanaler.

Systemet finns tillgängligt för ett brett utbud redskap med sidoförskjutning, dragbomsaxel eller styrskiva. En Starfire 6000 positionsmottagare monteras på både traktor och redskap, och omvandlar mottagna signaler till precision på fältet. Använd antingen RTK- eller SF3-signaler för raka linjer, kurvlinje- eller cirkelkörning. Delad signal är en funktion som gör att två StarFire 6000 positionsmottagare kan dela korrektionssignalen, så att båda mottagarna utnyttja den högre noggrannhetsnivån.

iSteer*

iSteer Plough är ett system som styr plogar med justerbar arbetsbredd i helt raka plogfåror.

iSteer kan nu även användas för kurvlinjeplöjning.

* Endast tillgängligt i vissa länder