MyJobConnectAMS

  • Effektivare hantering av arbeten: Optimal administration av jobborder och logistik
  • MyJobsManager app med kalender
  • Jobbrapporter för tydlig fakturering
  • MyLogistics app med intelligent navigeringssystem för lantbruk
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

Enkel arbetsadministration: Eliminera pappersarbete och ändlösa telefonsamtal under jobbplanering, utförande och rapportering. Med MyJobConnect erbjuder vi enkla administrativa lösningar länkade till John Deere Informationscentralen, som hjälper dig att samordna arbetskraften och öka produktiviteten, medan felkällor minimeras. MyJobsManager, MyJobs och MyLogistics fungerar på mobila enheter och kan användas med alla maskiner.

MyJobsManager

Med MyJobsManager-appen planerar du arbetet i förväg på en lättläst och intuitiv kalender. Behöver du ändra i planeringen drar du bara uppgifterna till ett nytt datum. Appen ger dig en lättöverskådlig sammanfattning av dagens jobb, så att du kan överblicka hur arbetet fortskrider och snabbt identifiera områden som kräver särskild uppmärksamhet.

MyJobs

Med MyJobs-appen kan dina förare lätt överblicka sina olika arbetsuppgifter och i vilken ordning de skall utföras. De har alltid tillgång till alla jobbdetaljer, vilket minimerar uppföljningssamtal och fel som beror på bristfällig kommunikation.

Jobb i Informationscentralen – lösning för kontorsdatorn

I Informationscentralen kan arbetsledaren ta fram en sammanfattning av jobbrapporterna som förarna skickar tillbaka med MyJobs-appen. Jobbrapporter kan filtreras eller exporteras som en CSV-fil för användning med faktureringsprogram.