Uppkopplad supportAMS Driftsystem

  • Optimal körtid
  • Snabbare diagnostik och reparation vid eventuella problem tack vare maskinuppkoppling
  • Problem kan upptäckas innan de hinner orsaka maskinskada
  • Trådlös support för inställning och optimering av maskiner och redskap vid behov
Skriv ut

Utnyttja maximal aktiv körtid

Du börjar varje arbetsdag trygg i förvissningen om att du och dina maskiner har ett gott stöd av en  fjärrservicespecialist.

John Deere återförsäljare har tillgång till flera unika, fjärrstyrda verktyg för bästa uppbackning och för att hjälpa dig att optimera maskinens prestanda och maximera den aktiva körtiden. De flesta av våra maskiner levereras direkt från fabrik med ett femårigt uppkopplingsabonnemang som gör det möjligt för våra återförsäljare att utnyttja de verktyg som beskrivs nedan. Allt som behövs för att komma igång är att du och din återförsäljare hittar och anpassar det FarmSight-paket som bäst matchar dina behov, och att du ger ditt samtycke till fjärrstyrning.

Fjärrstyrd monitoråtkomst

Med fjärrstyrd monitoråtkomst kan återförsäljarens tekniker koppla upp sig mot monitorn i hytten och bistå med inställningar, prestandaoptimering och felsökning av både maskin och ISOBUS-redskap. Du behöver inte vänta på besök från en specialist utan får hjälp omedelbart, och utan att behöva betala utryckningskostnader.

Service ADVISOR Remote fjärrstyrning

Med Service ADVISOR Remote fjärrstyrning kan återförsäljaren verifiera och installera nya programuppdateringar, läsa av diagnostiska felkoder och samla in data för att underlätta en inledande felsökning – allt går mycket snabbare och är kostnadseffektivare än om teknikern måste köra ut till dig.

Expert Alerts varningsmeddelanden

Expert Alerts varningsmeddelanden är vår senaste, unika utveckling på systemsidan, som använder särskilda algoritmer för att förutse problem innan de hinner få en negativ inverkan eller orsaka maskinskada. Genom att felsöknings- och reparationsinformation genereras automatiskt kan återförsäljarens servicetekniker reagera snabbare på potentiella problem, vilket markant minskar risken för stillestånd.

Övervakning av maskinens skick

Felkoder översänds till återförsäljaren i realtid i händelse av att ett potentiellt problem upptäcks. Det gör det möjligt för fjärrservicespecialisten att reagera snabbare än någonsin tidigare och gripa in för att hindra att problemet växer sig större.