AutoTrac onlineTeknik för precisionslantbruk

  • Snabb och smidig monitorinställning på fältet
  • Automatisk, tillförlitlig och felfri dokumentation
  • Automatisk säkerhetskopiering av data

Uppkoppling minskar inställningstiden på fältet

Koppla upp AutoTrac till John Deere Operations Center och planera dina jobb noggrant under lågsäsong så att allt går smidigt under högsäsong. I ditt personliga konto i Operations Center kan du enkelt skapa, redigera eller radera inställningsdata i monitorn; t.ex. kund, gård, fält, gränser, referenslinjer eller maskin- och redskapsförskjutning.

Importera nya fältgränser

Importera nya fältgränser

Nya fältgränser kan enkelt importeras från en supporttillämpningsportal eller ett lantbruksprogram via shapefile. Du kan även rita dem online eller ändra befintliga gränser, vilket är ett utmärkt hjälpmedel för att lokalisera ett fält för första gången, särskilt om du anlitar en maskinstation eller säsongsarbetare. När du är klar skickar du trådlöst all data till respektive maskiner med ett knapptryck – det eliminerar tidskrävande och felaktiga manuella inställningar på olika monitorer ute på fältet. När du närmar dig ett nytt fält hämtas automatiskt relevant data beträffande kund, gård och fält. Du bekräftar att det är rätt datauppsättning, varpå gränserna laddas och du väljer önskad referenslinje från en förladdad lista. Sist men inte minst, en säkerhetskopia skapas alltid av all monitordata.