AutoTrac-uppkopplingAMS Driftssystem

  • Snabb och smidig monitorinställning ute på fältet
  • Automatisk, tillförlitlig och felfri dokumentation
  • Automatisk säkerhetskopiering av data
Skriv ut

Uppkopplingens fördelar

Visa allaDölj alla

Uppkopplingens fördelar

Uppkopplingens fördelar

Genom att koppla upp AutoTrac mot John Deere Informationscentralen kan du förbereda dig på bästa möjliga sätt under lågsäsong för effektivast möjliga arbete under högsäsong:

  • I ditt i Informationscentralen kan du enkelt skapa, redigera eller radera inställningsdata i monitorn; t.ex. kund/gård/fält, gränser, referenslinjer och redskapsförskjutning.
  • Du kan rita nya fältgränser online. Det här är ett utmärkt inledande hjälpmedel, i synnerhet för maskinstationer, eller om du har många säsongsanställda.
  • Med en knapptryckning skickar du trådlöst alla relevanta data till utvalda maskiner. Det eliminerar behovet av tidsödande och manuella inställningar på ett flertal monitorer ute på fältet. Därmed försvinner en potentiell felkälla.
  • När du närmar dig nästa fält, identifieras kund-, gårds- eller fältdata automatiskt. Du bekräftar att det är rätt datauppsättning, varpå gränserna laddas och du kan välja önskad referenslinje från en förladdad lista.
  • Sist men inte minst skapas alltid en säkerhetskopia av all monitordata.