LantbruksnavigationAMS Driftsystem

  • Du undviker onödiga omvägar och sparar tid och bränsle
  • Effektivare skördekedjor
Skriv ut

Navigate your fleet intelligently

Visa allaDölj alla

Navigate your fleet intelligently

Uppkoppling till andra

MyLogistics-appen, som ingår i MyJobConnect Premium-paketet, har ett navigeringssystem och andra logistikfunktioner speciellt framtagna för lantbrukares behov. Appen innehåller inte bara information om mindre vägar, utan ger också information om eventuella vägbegränsningar. Möjlighet till manuell redigering innebär att man också kan ge en vägbeskrivning som till exempel undviker bostadsområden.

Appen kan användas för att hitta rakaste vägen till nästa fält och även specifika fältingångar. Det går också att lägga till annan information som var högar med sockerbetor, spannmål eller ensilage ligger. Du har alltid information om exakta fältgränser, och du kan alltid vara säker på att du kommit till rätt fält, och kan sätta igång med arbetet omedelbart.

Om du kör i en kedja av självgående exakthackar kan du låta dina transportfordonen automatiskt navigera till ledarmaskinen. Även om denna redan har kört till nästa fält. Genom att man’ på kartan hela tiden har överblick över var alla fordon och förare befinner sig kan ledarfordonet också få en uppskattad ankomsttid för nästa transportfordon. Det ger föraren möjlighet att exempelvis fatta avvägda beslut om när det är läge att arbeta på oregelbundet formade delar av fältet för att på så effektivisera arbetet.