John Deere 7R bränslegaranti

John Deere 7R bränslegaranti
sätt oss på prov.

John Deere 7R bränslegaranti

Contact Form

Thanks for sending us a message!

Andra lovar.
John Deere garanterar.

Bränsle står för upp till 50 procent av dina driftskostnader och därför har vi gjort ett åtagande att sänka din bränsleförbrukning för våra traktorer och utrustningar. Varför inte sätta oss på prov genom att delta i programmet John Deere 7R bränslegaranti?

Om din genomsnittliga bränsleförbrukning vid transportarbete* under det första året överstiger vår målnivå för bränsleförbrukning, ersätter vi dig med mellanskillnaden**.

Men det är inte allt. Läs vidare för att upptäcka fler fördelar med John Deere Bränslegaranti, eller kontakta din återförsäljare för mer information.

Bränsleekonomi:
Endast en kan ta ledningen.

John Deere 7310R-traktorn har en lägre total vätskeförbrukning vid transport än konkurrerande maskiner 1 2 3. Det är inget vi bara påstår: det bevisas av oberoende DLG-tester. Räknat på 500 timmars transportkörning kan detta motsvara besparingar på upp till €3 400.

Med John Deere Bränslegaranti är detta inte bara ett löfte. Det är en garanti.

Med JDLink tar du kommandot.

Med JDLink-telematiksystem har du enkel tillgång till information om maskinprestanda – bränsleförbrukning, motorbelastning, tomgångskörning, med mera. I samråd med din John Deere återförsäljare kan du identifiera möjligheter att förbättra effektiviteten.

Om du trots det upptäcker att din genomsnittliga bränsleförbrukning vid transportarbete*** under det första året överstiger vår målnivå för bränsleförbrukning, ersätter vi dig med mellanskillnaden1. Beräkningen sker enligt följande formel: (genomsnittlig förbrukning*** – målnivå för bränsleförbrukning) x timmar*** x kr/liter diesel.

Bli en ännu bättre förare.

Vi vet att du redan är en mycket skicklig förare – men visst skulle du vilja bli ännu bättre? Som ett led i 7R Bränslegarantin tipsar din lokala återförsäljare dig om körtekniker som sparar bränsle.

Dubbel belöning – dubbel fördel

För att belöna de effektivaste förarna, ger vi dig två gånger priset per sparad liter om din genomsnittliga bränsleförbrukning vid transportarbete ligger under vår målnivå! Det ger dig dubbla fördelar: du sparar bränsle, och får tillbaka två gånger pengarna!

De bränsleeffektivaste traktorerna och de bästa förarna – en vinnande kombination!

Emissionsminskning med John Deere

John Deere tar sitt miljöansvar på stort allvar. Vi arbetade på att minska avgasutsläppen flera år innan regeringar började införa bestämmelser på området, och har infört ny teknologi som uppfyller sådana bestämmelser med bibehållen prestanda. Vi integrerar miljöansvaret med vår strävan efter förbättrad bränsleekonomi och motorprestanda genom en kombination av DOC/DPF (dieselkatalysator/dieselpartikelfilter), EGR-system (återledning av kylda avgaser) och SCR-system (selektiv katalytisk rening).

I kombination med 7R-seriens lägre bränsleförbrukning, syftar bränslegarantin till att ytterligare minska avgasutsläppen – något som både är bra för miljön och lönsamt för dig.

Andra löften om bränsleekonomi är ihåliga.
Men John Deereger dig garanterade fördelar.

Bränslegarantin gäller fr.o.m. den 1 maj 2017 t.o.m. den 31 oktober 2017. Alla nya 7R-traktorer som köps under denna period kvalificerar sig för programmet.

För att erhålla mer information om John Deere 7R Bränslegaranti, fyll i fälten nedan. Därefter kontaktas du av din John Deere återförsäljare, som ger dig fullständig information om programmet.

* Obligatoriskt

Svenska John Deere AB samlar in den information du har försett oss med i syfte att behandla din begäran. Informationen kommer endast att delas med företag inom Deere koncernen, inklusive Deere & Company, Deere Units i USA, våra återförsäljare, och serviceleverantörer till Svenska John Deere AB och Deere & Company (benämnt ”Deere Group”).