• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Reman garanti

Reman garanti

Reman Warranty

Med alla John Deere Reman produkter följer en John Deere garanti som uppfyller eller överträffar de garantiåtaganden som gäller för motsvarande ny komponent.

Garantin täcker både delar och arbete, under förutsättning att arbetet utförs av en auktoriserad John Deere återförsäljare. I annat fall gäller garantin endast reservdelar.

Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om garantivillkor för utbyteskomponenter.