• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Emissionsteknologi

Emissionsteknologi

Motor

Ren luft, bränsleeffektivitet och motorprestanda

Arbetet med att stegvis finna lösningar för att minska avgasutsläpp har pågått i mer än 10 år. År 1996 fastställdes miljösteg I-bestämmelserna, som begränsade utsläppet av bränslepartiklar och kvävedioxid.

Fr.o.m. den 1 januari 2011, gäller miljösteg III B för 174–750 hk offroad motorfordon.

De nya steg III B direktiven är utan tvekan de mest betydelsefulla hittills. De nya bestämmelserna innebär en minskning med 90 % av partikelutsläpp och en minskning av kväveoxider (NOx) med 50 %. Det sista steget, miljösteg IV, kommer att innebära en nolltolerans av partikel- och kväveoxidnivåer, och skall vara infört senast 2015.