• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

NYHETER OCH INFORMATION 2016

MER EFFEKT OCH HÖGRE VRIDMOMENT HOS DE MEDELSTORA SKOTARNA I JOHN DEERES G-SERIE

MER EFFEKT OCH HÖGRE VRIDMOMENT HOS DE MEDELSTORA SKOTARNA I JOHN DEERES G-SERIE
Utrullningen av skogsmaskinerna i John Deeres G-serie forsätter med de medelstora skotarna 1110G, 1210G och 1510G. Samtliga modeller är utrustade med John Deeres nya 6,8-liters 6068 PowerTech Plus-motor, som uppfyller de senaste utsläppskraven för Stage 4/Final Tier 4. Den kraftfulla motorn erbjuder högre effekt och ett högre vridmoment, och den förbättrade kopplingen med drivlinan resulterar i en kraftigt förbättrad dragkraft.

Styrsystemet och användargränssnittet hos skotarna i G-serien har vidareutvecklats och förbättrats för att säkerställa driftsäkerheten. Styrsystemet TimberMatic F-16 har ett konfigurerbart användargränssnitt, farthållare och lutningsdisplay. Den nya programvaruversionen gör att servicepersonal kan fjärruppkoppla sig mot maskinen. Nya styrmoduler, CAN-bussar med en förenklad layout samt ett anpassat elsystem förbättrar effektiviteten hos maskinens olika funktioner. Prestandan och precisionen ger en kombinerad balans och styrka som aldrig tidigare har skådats på skotare.

IBC-funktionen/kranspetsstyrningen, som kan fås som tillval, gör att lasten nu kan hanteras mycket effektivare och ökar produktiviteten med så mycket som en last per dag. Den nya 2.0-versionen av kranspetsstyrningsfunktionen IBC kännetecknas av ökad precision hos gripen, speciellt vid arbete med långa räckvidder.

John Deere 1110G är en skotare av universaltyp med en motor som erbjuder 6,6 % effekt och 4,1 % högre vridmoment än föregångaren. 1110G finns även i utförande med kort hjulbas. Hjulbasen har kortats genom att bakaxeln har flyttats fram 40 cm. Detta gör att storleken på lastutrymmet är oförändrad. Maskinens stabilitet är fortsatt mycket bra samtidigt som den kortare hjulbasen gör den ännu mer lättmanövrerad – mycket praktiskt speciellt vid gallringsarbete.

Motorn på skotaren John Deere 1210G har 7,6 % högre effekt och 7,8 % högre vridmoment. Det finns ett flertal lastutrymmesalternativ att välja mellan, med olika bredder för olika användningsområden. VLS (Variable Load Space) består av tre specialbankar med teleskopstakar som kan förlängas på hydraulisk väg. Grinden kan förflyttas såväl horisontellt som vertikalt och förlängs parallellt med laststakarna. Det variabla lastutrymmet VLS mäter mellan 4,0 och 4.8 m2.

Den nya motorn på skotaren John Deere 1510G ökar maskinens effekt med 5,1 % och vridmomentet med så mycket som 8,7 %. Den extra effekten och dragkraften gör att maskinens produktivitet höjs i motsvarande grad. 1510G är också mer lättmanövrerad än föregångaren eftersom svängvinkeln har utökats från 42 till 44 grader.


Lång boggi för mjuk terräng
Skotarna 1210G och 1510G kan även fås i utförande med lång boggi. Avståndet mellan de främre och bakre hjulnaven på den bakre boggin har utökats till 1890 mm, dvs. 390 mm längre än på standardmodellen. Drivlinan och vändradien är samma som på maskiner som är utrustade med HD-standardportalboggin. Det låga marktrycket hos maskinens främre och bakre chassi gör maskinen till ett utmärkt val för avverkning i terräng med låg bärighet. Den långa boggin fungerar även utmärkt i normal terräng och ger hög stabilitet vid körning över hinder i stenig terräng.

Driftsäkerhet och kostnadshantering med ForestSight servicelösningar
Fjärrövervakningssystemet JDLink och servicelösningarna som ingår i ForestSight bidrar till att säkerställa en hög drifttid för John Deeres skogsmaskiner. Tjänsterna skräddarsys för varje maskin och hjälper på så sätt kunderna att sänka sina kostnader för service och underhåll. De gör det även enkelt att övervaka viktiga maskinparametrar på en mobil enhet eller från kontoret. Maskinens drifttid kan fortsätta ligga på en hög nivå eftersom eventuella förändringar i produktiviteten visas på ett tidigt stadium och därmed kan åtgärdas snabbt.

Utmärkt kvalitet och driftsäkerhet är egenskaper som kännetecknar våra nya maskinmodeller. Vi testar våra nya modeller under minst 2 000 timmar innan vi börjar serietillverka dem. Våra maskiner är även kända för sin unika roterande och nivellerande hytt, som förbättrar arbetsmiljön för föraren. Hytten ökar maskinens produktivitet markant samtidigt som förarens komfort höjs genom att vibrationerna minskas med så mycket som 30–50 % under drift.

John Deere introducerade de första modellerna i G-serien med skogsmaskiner hösten 2015. De stora skördarmodellerna 1270G och 1470G och skördaren 1910G har fått ett enastående bra mottagande av våra kunder. När du som entreprenör investerar i en skogsmaskin från John Deere får du tillgång till en heltäckande avverkningslösning. Skogsmaskinerna i John Deeres G-serie – more than a machine.


För mer information, se:
Dieter Reinisch
John Deere Forestry AB
Tel. 070-550 72 26
ReinischDieter@JohnDeere.com