Hem / Vårt företag / Pressrum

Pressreleaser

NYHETER OCH INFORMATION 2011

Vi introducerar John Deere FarmSight

John Deere FarmSight

John Deere FarmSight erbjuder integrerade lösningar inom maskin- och logistikoptimering och beslutsfattande inom lantbruk.

John Deere lanserar en ny serie avancerade lösningar, som går under namnet John Deere FarmSight, och som har utvecklats i syfte att ytterligare optimera lantbruket och dess maskiner.

John Deere FarmSight integrerar trådlös teknologi för växtodlare, animalieproducenter, maskinstationer och John Deere återförsäljare på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. John Deere FarmSight är en framtidsprodukt, som kommer att förena utrustningar, ägare, förare, återförsäljare och lantbrukskonsulter, och leda till ökad produktivitet och effektivitet, genom information som säkrar ett varaktigt jordbruk, och samtidigt minskar de totala kostnaderna för insatsmedel.

I klartext, John Deere FarmSight kommer att erbjuda lösningar inom maskin- och logistikoptimering och beslutsfattande som, med hjälp av intelligent kommunikation mellan olika maskiner, gör det möjligt att ytterligare öka produktiviteten. Lösningar, som inkluderar användarvänliga monitorer, sensorer och trådlösa nätverk, och fältdata som underlättar beslutsfattande. John Deere FarmSight integrerade lösningar omfattar tre viktiga områden:
 • Intelligenta John Deere maskiner
 • Innovativa AMS-lösningar
 • Tilläggstjänster som tillhandahålls av John Deere återförsäljarna
Nya John Deere FarmSight integrerade lösningar för 2012
 • NYA intelligenta John Deere maskiner
 • Nya John Deere traktorer, tröskor och sprutor är utrustade med inbyggd intelligens från fabrik.
 • ISOBUS-kompatibla Varje 6R-, 7R-, 8R- och 9R-serien traktor är fullt ISOBUS-förberedd, för styrning av ISOBUS-kompatibla redskap utan att det krävs ytterligare hårdvara. De nya John Deere traktorerna är nu standardutrustade med:
 • Fullt integrerad ISOBUS 11783-kompatibel GreenStar 3 Command Center fullfärgsmonitor med pekskärm för styrning av ISOBUS-kompatibla redskap och körning med manuella och automatiska styrsystem (parallellspårning och AutoTrac).
 • AutoTrac-förberedda
 • Alla nya 7R-, 8R- och 9R-serien John Deere traktorer är fullt integrerade från fabrik, inklusive maskinspecifika systemkomponenter. Det enda som krävs för att aktivera systemet är en StarFire DGPS positionsmottagare och en AutoTrac aktiveringsnyckel.
 • JDLink inbyggda telematiksystem
  • Nya miljösteg III B kompatibla John Deere 7R- och 8R-serien traktorer
  • Nya miljösteg III B 2012-års John Deere W660 tröskor, samt alla T- och S-tröskor
  • 2012-års självgående exakthackar från Zweibrücken
  • Ny maskinsynkronisering optimerar maskinlogistik under skörden


 • Det inkluderar ett JDLink Ultimate abonnemang för följande John Deere produktlinjer: Förutom fjärrstyrning för övervakning av maskinposition, bränsleförbrukning och status, kan JDLink Ultimate också utföra fjärrstyrd felsökning med exklusiv John Deere Service ADVISOR Remote teknologi. Maskinen skickar automatiskt, via e-post eller SMS, ett varningsmeddelande när det blir nödvändigt med service eller underhåll. Ägaren bestämmer om meddelandet ska skickas direkt till ägaren/maskinstationschefen, John Deere återförsäljaren, eller till båda. Denna helt nya servicenivå ökar mycket effektivt felsökning, underhåll och reparation, vilket i sin tur ökar den aktiva tiden på fältet. ·

  NYA innovativa AMS-lösningar

  John Deere maskinsynkronisering (DLG silvermedalj) är den senaste i-lösningen och stöder den nya John Deere FarmSight strategin. Maskinsynkronisering är ett verktyg för optimerad logistik, genom utbyte av data mellan olika maskiner, under arbetets gång. Traktorföraren får information som gör det möjligt att effektivisera arbetsförloppet.

  På traktormonitorn ser föraren en karta över fältet som visar exakt position på samtliga maskiner, och som tillåter ett mera målinriktat tillvägagångssätt. Maskinsynkroniseringen avläser t.ex. nivån i spannmålstanken och identifierar vilken tröska som är den nästa som behöver tömmas. Tröskföraren i sin tur, kan kalla på en traktor/vagn för att köra fram för tömning.

  Som ett nästa steg, finns ännu en funktion som, när föraren svarar på en förfrågan om tömning, automatiskt gör det omöjligt för andra traktor/vagnar att närma sig samma tröska. Maskinsynkronisering gör det också möjligt för tröskföraren att ta över kontrollen av traktor och vagn, när ekipaget befinner sig inom ett fördefinierat avstånd från tröskan. Så snart synkroniseringen har aktiverats, tar tröskföraren över styrningen av traktor och vagn och anpassar hastighet och körriktning till tröskan. Eftersom synkroniseringen endast kräver full AutoTrac integrering av traktorn, kan denna styras manuellt vid sidan om tröskan.

  Innovativ John Deere HarvestLab sensor analyserar grödans beståndsdelar

   
  John Deere mätning av beståndsdelar (DLG silvermedalj) är en uppgradering av en programvara som mäter organiska beståndsdelar, och som är en del av John Deere HarvestLab (NIR) systemet. HarvestLab har uppdaterats till att mäta fler ensilageparametrar, som protein, socker, stärkelse, fiber (ADF/NDF) och aska, antingen under arbetets gång, eller som en stationär enhet som används av näringsfysiologer. Denna utveckling är ett resultat av ett långt partnerskap mellan John Deere and Zeiss, en ledande expert i tillverkningen av NIR-sensorer.

  Sedan introduktionen av HarvestLab, har DairyLab – John Deere partner och världsledande inom området NIR ensilage kalibreringskurvor – utvecklat en tillförlitlig kurva, som mäter ensilagets beståndsdelar. Eftersom John Deere HarvestLab sensorn kan arbeta parallellt med flera kalibreringskurvor, kan den varje sekund, och utan fördröjning, mäta den exakta halten av en eller flera beståndsdelar. Tillsatser och doseringsmängder justeras automatiskt efter grödans sockerhalt eller HarvestLab torrsubstanshalten. Detta resulterar i en bättre ensilagekvalitet och bättre kontroll över foderkostnaderna.

  En annan huvudfaktor vid mätning av beståndsdelar, är ett fullt integrerat John Deere system som spelar in och dokumenterar ensilagets kvalitet och avkastning på exakthackens GreenStar-monitor. Det gör det lättare för ensilageproducenter att bättre beräkna fodervärde och fodermängd.

  ”Potato Suite” – ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan John Deere och Grimme

  Som en följd av en alltmer utbredd användning av ISOBUS-standard på traktorer och redskap, belönades John Deere och Grimme tillsammans med en DLG silvermedalj för traktor/redskapsautomatik för potatissättare och -upptagare. ”Potato Suite” automatiserar många av uppgifterna under potatisodlingsprocessen från sättning till skörd. En banbrytande innovation är ”Auto Implement Detection” som automatiskt upptäcker och överför redskapets position till traktormonitorn för styrning och dokumentation. Traktor/redskapsautomatik inkluderar kontinuerlig kontroll av trepunktslyft, kraftuttagsvarvtal, körhastighet, hydrauluttagens oljeflöde, automatisk styrning, vändtegsautomatik och iSteer redskapsstyrning, Förutom enklare och tidsbesparande inställning av dokumentation, är de verkliga fördelarna med ”Potato Suite” precisionssättning, ökad produktkvalitet, stressfriare körning för föraren, med mindre risk för förarmisstag, lägre bränsleförbrukning, mindre belastning på jorden och minskat maskinslitage. · John Deere erbjuder NYA tilläggstjänster o RTK-signaler från John Deere återförsäljarna Kravet på allt större precision (ner till +/-2cm), speciellt för automatisk styrning och maskinautomatik, har ökat behovet för RTK-signaler (mätning i realtid). Antalet John Deere återförsäljare som kan erbjuda RTK inom sina respektive försäljningsområden, ökar hela tiden, och innebär en komplett lösning för precisionsarbeten och ökad produktivitet för många jordbruk. Hannover den 13 november 2011

Copyright © 2014 Deere & Company.
Med ensamrätt