Hem / Vårt företag / Pressrum

Pressreleaser

NYHETER OCH INFORMATION 2011

Fem silvermedaljer till John Deere på Agritechnica 2011

Fem silvermedaljer till John Deere på Agritechnica 2011

5 Silvermedaljer till John Deere på Agritechnica 2011

John Deere vann hela 5 silvermedaljer på Agritechnica 2011.

Hannover den 13 november 2011


Fem silvermedaljer till John Deere på Agritechnica 2011

Vid årets Agritechnica mässa belönades John Deere av DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) juryn med fem silvermedaljer. Dessa läggs till den redan långa listan av utmärkelser som tilldelats John Deere av Europas största mässa för lantbruksmaskiner under senare år.

 

Ny maskinsynkronisering optimerar maskinlogistik under skörden

John Deere maskinsynkronisering är den senaste i-lösningen och stöder den nya John Deere FarmSight strategin. Maskinsynkronisering är ett trösk- och traktorbaserat verktyg för optimerad logistik, genom utbyte av data mellan olika maskiner, under arbetets gång. Traktorföraren får information som gör det möjligt att effektivisera arbetsförloppet.

På traktormonitorn ser föraren en karta över fältet som visar exakt position på samtliga maskiner, och som tillåter ett mera målinriktat tillvägagångssätt. Maskinsynkroniseringen avläser t.ex. nivån i spannmålstanken och identifierar vilken tröska som är den nästa som behöver tömmas. Tröskföraren i sin tur, kan kalla på en traktor/vagn för att köra fram för tömning. Som ett nästa steg, finns ännu en funktion som, när föraren svarar på en förfrågan om tömning, automatiskt gör det omöjligt för andra traktor/vagnar att närma sig samma tröska.

Maskinsynkronisering gör det också möjligt för tröskföraren att ta över kontrollen av traktor och vagn, när ekipaget befinner sig inom ett fördefinierat avstånd från tröskan. Så snart synkroniseringen har aktiverats, tar tröskföraren över styrningen av traktor och vagn och anpassar hastighet och körriktning till tröskan. Eftersom synkroniseringen endast kräver full AutoTrac integrering av traktorn, kan denna styras manuellt vid sidan om tröskan.

 

Innovativ John Deere HarvestLab sensor analyserar grödans beståndsdelar

John Deere mätning av beståndsdelar är en uppgradering av en programvara som mäter organiska beståndsdelar, och som är en del av John Deere HarvestLab (NIR) systemet. HarvestLab har uppdaterats till att mäta fler ensilageparametrar, som protein, socker, stärkelse, fiber (ADF/NDF) och aska, antingen under arbetets gång, eller som en stationär enhet som används av näringsfysiologer. Denna utveckling är resultatet av ett långt partnerskap mellan John Deere and Zeiss, en ledande expert i tillverkningen av NIR-sensorer.

Sedan introduktionen av HarvestLab, har DiaryLab – John Deere partner och världsledande inom området NIR ensilage kalibreringskurvor – utvecklat en tillförlitlig kurva, som mäter ensilagets beståndsdelar. Eftersom John Deere HarvestLab sensorn kan arbeta parallellt med flera kalibreringskurvor, kan den varje sekund, och utan fördröjning, mäta den exakta halten av en eller flera beståndsdelar. Tillsatser och doseringsmängder justeras automatiskt efter grödans sockerhalt eller HarvestLab torrsubstanshalten. Detta resulterar i en bättre ensilagekvalitet och bättre kontroll över foderkostnaderna.

En annan huvudfaktor vid mätning av beståndsdelar, är ett fullt integrerat John Deere system som spelar in och dokumenterar ensilagets kvalitet och avkastning på exakthackens GreenStar-monitor. Det gör det lättare för ensilageproducenter att bättre beräkna fodervärde och fodermängd.

 

John Deere Active Seat II aktivt förarsäte

Som en vidareutveckling på tidigare utförande med hydraulisk sätesfjädring, introducerar John Deere Active Seat II med en ny innovativ fjädring, som består av enbart elektriska och elektroniska komponenter.

Det nya systemet har en ännu lägre reaktionstid och minskar sätets vertikala rörelser med ytterligare cirka tio procent, samtidigt som energibehovet minskas med upp till 90 procent. Active Seat II ökar väsentligt förarkomforten, både på vägen och på fältet. Eftersom Active Seat II fjädringen endast använder elektriska/elektroniska komponenter, kan sätet även monteras på andra maskiner med ett kompatibelt elsystem. Föregångaren, det första aktiva förarsätet, belönades med en Agritechnica guldmedalj redan 2001.

 

”Potato Suite” – ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan John Deere och Grimme

Som en följd av en alltmer utbredd användning av ISOBUS-standard på traktorer och redskap, belönades John Deere och Grimme tillsammans med en DLG silvermedalj för traktor/redskapsautomatik för potatissättare och -upptagare. ”Potato Suite” automatiserar många av uppgifterna under potatisodlingsprocessen, allt från sättning till skörd. En banbrytande innovation är ”Auto Implement Detection” som automatiskt upptäcker och överför redskapets position till traktormonitorn för styrning och dokumentation. Traktor/redskapsautomatik inkluderar kontinuerlig kontroll av trepunktslyft, kraftuttagsvarvtal, körhastighet, hydrauluttagens oljeflöde, automatisk styrning, vändtegsautomatik och iSteer redskapsstyrning,

Förutom enklare och tidsbesparande inställning av dokumentation, är de verkliga fördelarna med ”Potato Suite” precisionssättning, ökad produktkvalitet, stressfriare körning för föraren, med mindre risk för förarmisstag, lägre bränsleförbrukning, mindre belastning på jorden och minskat maskinslitage.

 

Innovativa egenskaper på John Deere frontlastare

H-serien, den senaste John Deere frontlastaren, kommer att erbjudas med två nya funktioner, som gör att föraren kan utföra ofta återkommande arbeten med samma precision en hel dag. Lastarna finns tillgängliga för de nya 6R- och 7R-serien traktorerna.

Med den nya returlägesfunktionen synkroniseras återgången av lastaren och redskapet till två förinställda lägen, som ställs in av föraren.

Som ett alternativ till konventionell mekanisk eller hydraulisk parallellföring, erbjuds nu också, som tillval, elektronisk parallellföring (ESL).

Denna intuitiva lösning minskar förartröttheten, för en bibehållen hög kvalitetsnivå på arbetet. Ytterligare fördelar med de nya funktionerna är förbättrad sikt, ökad precision av parallellföringen för maximal kapacitet med minimala justeringar. Inställningarna görs med lastarens joystick och monitorn i traktorhytten.

 

Fler innovationer på Agritechnica

 Inför 2012 års säsong har John Deere utökat den redan långa listan med flera andra nya traktorteknologier.

 

Ny DirectDrive växellåda för 6R-serien

 Med den nya 24-växlade DirectDrive växellådan, introducerar John Deere en helt ny teknologi till lantbruksindustrin och ytterligare ett växellådsalternativ till 6R-serien traktorer. Dubbelkopplingsteknologin, som redan är  väletablerad inom bilindustrin vid tillverkning av premiumbilar, är nu för första gången också tillgänglig i en traktor.

 

Den har utvecklats för att möta storjordbrukens och maskinstationernas behov. DirectDrive växellådan kombinerar den steglösa (IVT) växellådans komfort med den mekaniska växellådans effektivitet, och är speciellt konstruerad för arbeten och belastningar som kräver konstanteffekt, exempelvis plöjning, kraftuttagsarbeten och transporter.

 

Den huvudsakliga kundfördelen med den nya växellådan är den bränsleeffektiva dragkraften, som sparar upp till 10 g/kW jämfört med en steglös IVT växellåda. För att göra växellådan ännu effektivare, sker växlingen mellan växlar och grupper elektromagnetiskt, precis som i Formel 1 bilar.

 

Föraren kan välja mellan manuell växling av fram- och backväxlar med växelspaken, eller ett autoläge. I detta läge, erbjuder DirectDrive växellådan med tre grupper snabb växling mellan åtta växlar under fullbelastning, och också full automatväxling mellan grupperna A, B och C.

 

Beroende på den faktiska belastningen, optimerar effektivitetshanteraren (Efficiency Manager) traktorns effektivitet genom att automatiskt anpassa körhastighet och motorvarvtal. Den nya DirectDrive växellådan är ett kostnadseffektivt alternativ till den steglösa IVT växellådan.

 

Jämfört med den steglösa växellådans mekanisk/hydrauliska effektfördelning, använder DirectDrive växellådan exklusivt mekanisk dragkraft. Det ökar den effektiva dragkraften med cirka fyra procent, utan att kompromissa med förarkomfort eller produktivitet.

 

Det enkla växellådsutförandet erbjuder också olika alternativ för att matcha olika behov. Den nya John Deere DirectDrive växellådan kommer att finnas som tillval för alla 6R-serien sexcylindriga traktorer från och med sommaren 2012.

 

Ny 6210RE traktor med revolutionerande elkraftsteknologi

 Samtidigt med 6R-serien traktorer erbjuder John Deere också den nyutvecklade 6210RE modellen, som kommer att finnas tillgänglig från maj 2012.

 

Tidigare 7430E och 7530E Premium traktorer var utrustade med en generator som producerade 29 kW. Det genererade tillräcklig elektricitet för att driva motorns kylfläkt och diverse annan tillbehörsutrustning, plus 5 kW elkraft via två eluttag med en stillastående traktor.

 

Med helt nya 6210RE har vi nått ännu en milstolpe. Hittills har traktordrivna redskap körts via kraftuttaget eller med steglös, justerbar hydraulisk drivning. John Deere lösningen gör det möjligt att kombinera fördelarna med båda systemen och generera elektricitet både under gång och vid stationär användning, för ökad effektivitet och större precision.

 

Vid spridning av gödning, till exempel, reagerar tallrikarna inom en millisekund, när föraren justerar mängddoseringen, och det betyder besparingar på både insatsmedel och bränsle. Kraftuttagets drivlinor behövs inte längre – anslut de två elanslutningarna och starta redskapet.

 

Nydesignade frontvikter

 John Deere frontvikternas nya utförande underlättar tillkoppling till frontlyftens nedre lyftarmar. Den snabba och smidiga till- och frånkopplingen, och inriktningen av John Deere kategori 3N 1500 och 1800 kg frontvikter sparar både tid och bränsle, och förhindrar misstag. Efter tillkopplingen lämnar föraren endast traktorn för att koppla toppstången till frontlyften.

Copyright © 2014 Deere & Company.
Med ensamrätt