• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare

Sprutning

Sprutning applicering

mph

Körhastighet

Sprutans hastighet framåt bör mätas noggrant. Radar eller hastighetsgivare bör kalibreras efter installation eller service.

Doseringsmängd

Läs bekämpningsmedlets etikett noga för att fastställa en lämplig appliceringshastighet. Om flera godtagbara appliceringshastigheter anges väljer du den som bäst passar din situation.

Specifik vikt

Vid sprutning av vätskor som har en annan specifik vikt än vatten, multiplicerar du GPA (eller L/ha) med omvandlingsfaktorn så att du väljer rätt munsstycke.

Droppstorlek

En viktig prestandaegenskap för ett munsstycke är både storleken och variationen på dropparna eller sprutkvaliteten den ger.

Sprutning Applicering

Sprutning Applicering

När en sprutvätska ska appliceras på ett helt fält eller område bör ett munsstycke för bredsprutning användas för att uppnå ett jämnt och bästa resultat.