Skörda rekordsnabbt

John Deere S-Serien tröskor

Maximal produktivitet och utmärkt kärnkvalitet!

Det nya DynaFlo Plus rensverket erbjuder upp till 5 procent ökad kapacitet under förhållanden som begränsas av sållkassen. Den nya aktiva lutningskompenseringen ökar sållkassens prestanda med upp till 40 procent under kuperade förhållanden. Vid körning i uppförs- eller nedförslut anpassas sållöppningar och fläkthastighet automatiskt efter markens lutning. Systemet är unikt såtillvida, att det tar hänsyn till typ av gröda under justeringen, t.ex. oljeväxter eller spannmål.

Det nya 12,20 m 640PF skärbordet, med en 760 mm stor inmatningsskruv och gummimattor, hanterar alla grödor från lång, grön raps till liggsäd, utan inmatningsproblem. I liggsäd kan du ändra skärbordsvinkeln, sänka ner kniven och glida in under grödan med hjälp av frontplattans nya, hydrauliska framåt/bakåtvinkling. Det ökar körhastigheten under dessa förhållanden med upp till 20 procent. Med den nya luftkompressorn (tillval) rengör du enkelt tröskan efter dagens arbete, och kör sedan hem i en hastighet av 30 km/h.

Upptäck 2017 S-Serien tröskor    Visa Video    Visa broschyren
S-Series table

John Deere T-Serien tröskor

Både kvalitet och effektivitet!

Nya T-serien levererar upp till 15 % högre kapacitet, jämfört med det tidigare utförandet och uppnår en ny prestandanivå. Både 5- och 6-skakartröskorna erbjuder samma kapacitet som en hybrid- eller rotortröska, men behåller skakartröskans fördelar: Utmärkt bränsleeffektivitet och god halm- och kärnkvalitet.

Exempelvis är T670 med 6 skakare, en värdig konkurrent till en rotor- eller hybridtröska utrustad med ett 9,00 m skärbord. Den kompakta 3,30 m breda 5-skakarmodellen T560 erbjuder samma prestanda som en 6-skakartröska och kan konkurrera med rotor- eller hybridtröskor med 7,50 m skärbord!

Detta tack vare den stora aktiva separationsytan och sållytan, i kombination med det unika multicylindersystemets mjuka materialflöde. Nya T-serien: Simply walker 2,0!

Upptäck 2017 T-Serien tröskor    Visa broschyren
T-Series table

John Deere W-Serien tröskor

Hög kapacitet, bästa kärnkvalitet!

Med W-seriens förändringar levererar vi vad du förväntar dig av en stor 5- eller 6-skakartröska: Den snabbinkopplade slagskolisten ökar kapaciteten till den stora tröskcylindern med 660 mm diameter, och den stora aktiva separationsytan. Cylindern med 10 slagor och skonsam separering erbjuder bästa kärn- och halmkvalitet.

W-serien är även den utrustad med det nya DynaFlo Plus rensverket, med samma fördelar som de större S- och T-serien tröskor. Liksom T-serien erbjuder W-serien, med ett 600X skärbord, snabb växling mellan grödor, en tömningshastighet på upp till 125 liter/min och 30 km/h hastighet för både hjuloch bandtröskor.

Med interaktiva tröskinställningar (ICA) optimerar du tröskan för att utnyttja dess maximala potential. Tillsammans med fjärrstyrd monitoråtkomst och trådlös dataöverföring, erbjuder John Deere S-seriens spetsteknologi på W-serien!

Upptäck 2017 W-Serien tröskor    Visa Video    Visa broschyren
W-Series table

True Harvesting Partner

John Deere experts and services optimize your farming equipment

Beställ nu – första betalning 2017

  • Köp nu och få 0 % ränta och amorteringsfritt fram till oktober 2017

  • *5 år med rörlig ränta 0,99 %

  • Kampanjen gäller till den 31 december 2016

Se alla specialerbjudanden